Våra Personliga tränare

Vad är personlig träning?

En personlig tränare (PT) hjälper dig att lyckas med din träning. Denna träning är individanpassad och utgår från den enskilda kundens behov och önskemål. Du tränar ensam med din personliga tränare – utifrån ett personligt anpassat träningsprogram.

Mina klienter har beslutat sig för att investera i sig själva och sin hälsa. Målsättningarna varierar och så även kön, ålder, yrke och tidigare erfarenheter av träning.

Eftersom alla har olika behov varierar upplägget. Inriktning kan vara träning, kost eller livsstil. Somliga tränar 2-3 pass per vecka medan andra kommer för att fylla på med inspiration och motivation någon gång i månaden. Att träna med PT behöver inte bara vara lyfta vikter på ett gym, träning   kan utföras på många olika ställen och olika sätt.

Anna Walestad

Träning för mig är att bygga en kropp som ska klara av att leva sitt liv fullt ut och orka bli äldre. Det finns inga hinder alla kan träna utifrån sina förutsättningar.

Jag är utbildad personlig tränare och Kostrådgivare hos The Academy, är även MammaMage Certificerad samt utbildad inom 3D träning, Powerlift och gruppträningsinstruktör.

Lic. Personlig tränare
Lic. Kostrådgivare
Gruppträningsinstruktör

0709-53 86 00
anna@stenhamragym.se