Träna för att orka bli gammal…

Ja det ska vi, fördelen med det är att vi mår bra under tiden vi blir ”lite” äldre.

Vill härleda detta till artikeln i DN 3 maj: Övervikt i medelåldern ökar risken för demens*! En svensk studie är gjord på 8500 svenskar i åldern 65år och uppåt där 350 personer har diagnosen demens och 114 troligen demens. Forskarna baserade sitt resultat på: deltagarna vikt och längd sedan de var i 30-årsåldern. De studerade tvillingpar där bara den ene tvillingen drabbats av demens. Studien antyder också att både gener och miljöfaktorer spelar stor roll att drabbas av demens tidigare i livet.

En viktig förklaring menar forskarna är att många överviktiga har hjärt- och kärl sjukdomar såsom högt blodtryck och åderförkalkning. Sen bildar också kroppsfettet proteiner vilket kan trigga i gång inflammatoriska processer i hjärnan. Stress är också en risk i o m ökad kortisol* halt i kroppen som på sikt kan påverka viktiga funktioner i hjärnan.

Tidigare forskning har visat att fetma i medelåldern ökar risken för demens, men nu visar denna studie att även överviktiga har förhöjd risk att drabbas. (DN, 3 Maj)

Vad kan vi då göra för att förebygga?

Äta hälsosamt för förhindra vitaminbrist som i sin tur kan skada hjärnans celler. Vilket kan leda till sämre minne och problem med hälsan.

Sova och vila för att kroppen och alla dess organ och celler skall kunna återhämta sig växa och läka.

Träna regelbundet (och gärna tillsammans med andra) har en skyddande effekt mot att utveckla åldersdemens. Genom att människan då ofta är engagerad i en fler rad olika aktiviteter så stimuleras förmågan att organisera och komma ihåg, vilket minskar risken för att utveckla demens och/eller förhala förloppet. Och med regelbunden fysisk aktivitet så minskar vi också risken för hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är en risk faktor för att utveckla demens.

Till oss alla nu 4 goda råd:

1.       Vila och sova för återhämtning

2.       Träna regelbundet

3.       Ha en hälsosam kosthållning

4.       Skratta och le

Låter enkelt och är enkelt men kan vara svårt att upprätthålla. Men med mer information, upplysning och stöd vid behov så är jag övertygad om att fler människor kommer påbörja och fortsätta sin hälsosamma livs stil.

 

Bästa Tränings Hälsningar

*Demens är en samlings beteckning på en rad olika tillstånd i hjärnan som kännetecknas av försämrade psykiska funktioner, känslomässig avtrubbning samt svårigheter att klara praktiska göromål i det dagliga livet (www.fyss.se)

*Kortisol är ett livsviktigt hormon som påverkar kroppens alla celler och har många effekter och endel bieffekter om det blir för hög koncentration. (Människans Fysiologi)