Träna med ansvar!

Hur skall vi ställa oss till hälsosam träning på gym och Covid-19?
Är gym en stor smittkälla?
Jag tror nog frågorna är många!?

Vi har nu under några dagar tapetserat gymmet/FB och Instagram med nya riktlinjer och regler, samt
infört och gjort många andra åtgärder. Självklart håller vi oss dagligen uppdaterade vad som gäller och
vi följer restriktioner och rekommendationer med råge.
Efter att ha läst ett inlägg från Viking på www.cms-sweden.com så finner jag ingen anledning att
uppfinna hjulet på nytt.
Så för att komplettera Vikings inlägg fann jag några studier som verifierar

Vikings och Stenhamragyms och många andra gyms synsätt.
Läs Vikings inlägg och sprid gärna denna information och fortsätt ta ansvar i denna pandemi.

Nedan kommer ett inlägg skrivit av Viking Bergström, CMS-Sweden

Kramar från Nettan och alla medarbetare

“Vi är förstås glada att vi har politiker och myndigheter i vårt land som tar ansvar i dessa mycket speciella tider. Ibland tänker jag på Hans Rosling, jag är nästa säker på att vi skulle haft en ännu större uppslutning kring en strategi om vi haft ännu tydligare ledarskap. Mycket har blivit bra och de kanske vi ska tacka ”Anders” på Folkhälsomyndigheten för. Ibland känns det som om han kanske skulle få ännu mera utrymme. Tyvärr tvingas vi nu införa lokala anpassningar eftersom det är ett trubbigt instrument att behandla hela befolkningen på samma sätt när själva viruset har olika spridning. Tyvärr, därför att vi då får in både, bra och dåliga beslut. ”Ju flera kockar” är ett känt talesätt som beskriver min oro.

Vi är en del av lösningen!
När jag nu ser hur man lokalt buntar ihop gym med lokaltrafik, restauranger etc. så blir jag förtvivlad. Gymbranschen har i studie efter studie bevisat sin oskuld i spridningen av detta virus.

Nu senast in Colorado, USA där man har kontakt-spårat 18 693 fall av Covid smitta. Dessa visade då tex att 637 hade smittats på restaurang, 574 på kontor osv. Däremot hade 0 smittats från gym! Noll smittade är nästa för bra för att vara sant men just siffran 0 dyker upp i ganska många av dessa studier. Tar man den största mätningen som i sig är en sammanslagning av flera mätningar så finner man att på drygt 49,4 miljoner incheckningar på gym hittar man 0,0002% som har kopplingar till gym. Varför blir det så få?

Studier visar att hemmet kan vara en plats för smitta eftersom det är små rum, sämre ventilation och du umgås med personerna under längre tid. Om vi vet detta så vet vi vad vi ska undvika. Hur ser det då ut på gymmet:

*Man tränar inte när man är onykter.
*Man tränar inte när man är hängig, förkyld etc. Det har vi känt till i många år.
*Gym har anpassad ventilation, forcerad ventilation i ytor som spinninglokaler etc.
*En gymlokal innehåller fler kubikmeter luft/besökare än de flesta andra branscher.
*Vi är vid varje plats på gymmet under en kort tid.
*Vi kan enkelt träna tillsammans med bra avstånd.
*Gym har en avtorkningskultur som är mycket gammal och därför inget som var speciellt svårt att förstärka.
*Vi har anpassat antal besökare på klasser och förstärkt med utomhusaktiviteter.
*Ingen på ett gym behöver stå nära någon annan eftersom vi begränsat antalet tränande i de lokaler som kräver detta.
*Om du ytterligare vill vidta försiktighetsåtgärder så duscha hemma, välj tider med låg beläggning osv. Men fortsätt träna för annars förvärrar vi ju problemet. Idag är samhällets kostnader/år för Depression, ångest, oro, sömnstörningar 70 miljarder kronor. Enligt forskningen innebär detta betydligt längre sjukskrivningar är normala åkommor. Förutom att fysisk aktivitet fungerar i förebyggande syfte bedöms det även fungera minst lika effektivt som samtalsterapi och antidepressiva vid mild till medelsvår depression. Riskreduktionen beräknas till mellan 20-30% om en person går från inaktiv till fysiskt aktiv. Detta är bara 1 exempel på effekterna av att träna. Andra exempel är minska risk för Cancer, Hjärt-Kärlsjukdom, Demens, Fallolyckor, Typ 2-diabets etc. Därför är vi en del av lösningen och inte en del av problemet.

Vi är dessutom en av få branscher som effektivt kan smittspåra eftersom vi kan se i våra datasystem när en kund checkar in, detta är ytterligare en trygghet. Det är också därför som vi kan säga att det är större sannolikhet att träffas av blixten än att bli smittad på gym. “

Ta ansvar men fortsätt att träna”
Viking Bergström
CMS Sweden

Här är en länk till studie om Covid-19 smitta på gym:

https://www.europeactive.eu/news/safeactive-study-%E2%80%93-preliminary-results-showing-extremely-low-levels-covid-19-risk-fitness-clubs