Våra Personliga tränare

Nettan Eriksson
070-8962955
anette@stenhamragym.se

Stefan Bobo Angerfelt
070-3080036
s_anger4@hotmail.com

Om vi inte har möjlighet att svara dig, så skicka oss ett SMS eller e-post för vidare kontakt.

Värme
Nettan och Bobo

Vad är personlig träning?

En personlig tränare (PT) hjälper dig att lyckas med din träning. Denna träning är individanpassad och utgår från den enskilda kundens behov och önskemål. Du tränar ensam med din personliga tränare – utifrån ett personligt anpassat träningsprogram

Klienten har beslutat sig för att investera i sig själva och sin hälsa. Målsättningarna varierar och så även kön, ålder, yrke och tidigare erfarenheter av träning.

Eftersom alla har olika behov varierar upplägget. Inriktning kan vara träning, kost eller livsstil. Somliga tränar 2-3 pass per vecka medan andra kommer för att fylla på med inspiration och motivation någon gång i månaden. Att träna med PT behöver inte bara vara lyfta vikter på ett gym, träning   kan utföras på många olika ställen och olika sätt.

Träning  är att bygga en kropp som ska klara av att leva sitt liv fullt ut och orka bli äldre. Det finns inga hinder alla kan träna utifrån sinaförutsättningar.