Varmt välkomna till Stenhamra Gym och Rehab AB (SGR AB)

Vi hoppas att du/ni ska trivas hos oss. Vi är ett kortgym med långa öppettider och all personal som arbetar hos SGR AB har flexibla scheman, vårat mål är att kunna erbjuda träning på bra tider och till så låga priser som vi kan erbjuda. Detta förutsätter att vi alla medlemmar värnar om lokal och varandra. Skulle något ske som inte följer nedan frågor/svar samt ordning- säkerhetsregler, så kontakta oss 0708-962955 eller 0709-223056. Vi följer upp detta och självklart är ni anonyma.

Vad ingår i träningskortet?

I dagkortet (08:00-16:00) ingår styrketräning.
I heldagskortet (04:30-24:00) ingår styrketräning och gruppträning.

Hur gammal ska man vara för att få träna hos er?

Man kan träna hos oss från 11 år och uppåt. Från 11 år och upp till dagen du fyller 15 år så får du träna tillsammans med vuxen (förälder/förmyndare), till en kostnad av 150 kronor per barn (”Träna tillsammans”).

Från dagen du fyller 15 år tecknas eget avtal. Är du under 18 år skall intyg skrivas på av förälder/förmyndare.

Söker du som förälder sjukgymnast för ditt barn under 11 år, så kontaktar du Anette på tel 0708-962955 eller Anette@stenhamragym.se för vidare planering.

Tag med en giltig Id-handling.

Hur kan jag börja träna hos er?

Du är alltid välkommen till våra receptionstider, för avtalsskrivning och bokning av instruktion. Har du svårt att komma denna dag så kontakta gärna info@stenhamragym.se.

Jag har aldrig styrketränat tidigare, hur gör jag då?

För varje ny medlem som börjar hos oss, ingår ett personlig träningsprogram, av leg sjukgymnast/licensierade personlig tränare/licensierad styrketräningsinstruktör.

Vad kostar ett träningskort hos er?

Här hittar du en prisöversikt.

Hur kan jag betala?

Du kan lägga upp en avbetalning/autogiro på helårskort alternativt halvårskort. Du kan också betala hela summan via faktura.

Jag har fått en påminnelse, varför det?

Autogirokund: Har du ingen täckning på ditt konto den 28:e så skickar vi ut påminnelse automatiskt med en påminnelseavgift à 50 kr.

Fakturakund: Har du inte betalat fakturan senast betalningsdagen, så skickar vi ut påminnelse automatsikt med en påminnelseavgift à 50 kr.

Om betalning uteblir skickas fakturan för indrivning av Auktoritetinkasso och/eller MFK.

Kontakta oss vid frågor angående ovan.

Om jag tecknar autogiro, vad gäller då?

Du förbinder dig att månadsvis betala i 6 eller 12 månader via autogiro på angivet konto. Kontot belastas den 28:e varje månad, vilket redovisas på ditt kontoutdrag. Betalningen avser nästkommande månad (förskottsbetalning), om så inte kan ske görs det en avstämning på första dragningen. En avstämning görs också vid eventuellt avslutat medlemskap. Denna fullmakt är bindande i 6 eller 12 månader, därefter fortsätter de månaltliga autogireringarna tills avtalet sägs upp skriftligen av endera parten, via epost eller brevledes. Uppsägningstiden är 30 dagar. Om kontot saknar täckning vid gireringstillfället tillkommer administrationsavgift på 50kr/månad. Ränta tillkommer med 2% per månad.

Efter bindningstiden, vad händer då?

Autogirokund: När bindningstiden har gått ut löper avtalet på tillsvidare och tills skriftlig uppsägning inkommit till info@stenhamragym.se alt brevledes till Stenhamra Gym och Rehab AB, Box 35, 179 03 Stenhamra.

Fakturakund: Avtalet avslutas automatiskt. På utskickad faktura står alltid till och med datum, vid frågor om när avtal gått ut kontakta oss via epost: info@stenhamragym.se eller via telefon 0708-962955.

Kan jag frysa mitt kort?

Från och med den 1 okt 2012 kan du endast frysa ditt kort vid sjukdom och det mot uppvisande av läkarintyg  (oss tillhanda innan frysning kan ske). Frysning kan även göras vid militärtjänstgöring (mot uppvisande av intyg) och graviditet. Kontakta oss via epost: info@stenhamragym.se eller via telefon 0708-962955.

Kan jag få tillbaka pengarna?

Har vi gjort felaktiga dragningar eller skickat felaktiga fakturor sker återbetalning eller har vi brustit i vårt åtagande. Kontakta oss via epost: info@stenhamragym.se eller via telefon 0708-962955.

När kan jag avsluta mitt medlemskap?

Du kan avsluta ditt medlemskap efter bindningstiden 6  eller 12 månader vid autogiro, dock med 30 dagar uppsägningstid och skriftlig uppsägning via epost eller brevledes. Vid faktura betalning så avslutas ditt medlemskap automatiskt.

Jag har haft uppehåll i min träning, kan jag börja träna igen hos er?

Ja, du är självklart välkommen tillbaka när som. Vid längre uppehåll än 1 månad tas en ny medlemsavgift/kortavgift ut på 300 kronor.

Kan jag överlåta mitt kort?

Du kan överlåta ditt resterande avtal till annan person till en kostnad av 300kronor.  Detta skall ske med Stenhamra Gym och Rehab AB och ingen överlåtelse får ske innan kontakt med oss skett. Kontakta oss via epost: info@stenhamragym.se eller via telefon 0708-962955

Kan jag få ett skriftligt kvitto att lämna till min arbetsgivare?

Ja, kontakta oss via epost: info@stenhamragym.se

Jag har tappat mitt kort hur gör jag?

Kontakta oss snarast 0708-962955, epost: info@stenhamragym.se, så vi kan spärra ditt borttappade kort. Du får ett nytt kort och du erläggs en ny kortavgift på 200 kronor.

Mitt kort fungerar inte, vad är det för fel?

Kontrollera om din avtalstid har gått ut med oss, har ditt kort gått sönder så ersätter vi självklart kortet utan extra kostnad.

Jag vill ge bort ett presentkort, hur kan jag köpa det?

Kontakta oss via epost: info@stenhamragym.se

Jag har friskvårdscheckar, hur löser jag in dem?

Tag med dem till oss, skicka brevledes checkarna till  Stenhamra Gym och Rehab AB, Box 35, 179 03 Stenhamra. Har du ett aktivt avtal, kan du lägga dem i förslagslådan som står på receptionsdisken.

Ordningsregler och säkerhets regler

Alla som arbetar på anläggningen har tystnadsplikt, endast ansvariga har tillgång till personuppgifter, vilka inte får lämnas ut.

Medlem bör boka tid för en kostnadsfri träningsinstruktion av maskinerna

Öppet tider 04:30-24:00. Lokalen skall lämnas innan 24:00. Larmet aktiveras 24:00.

All träning sker på egen risk.

Du får inte släppa in obehöriga

Det är inte tillåtet att inneha eller nyttja dopingklassade preparat.  SGR AB tar helt avstånd från dopingklassade preparat

Endast PT, sjukgymnaster, instruktörer från SGR AB får instruera medlem i lokalen

Inga utomhus skor får användas i lokalen

Värna om lokal och maskiner

Engångs och provträning skall alltid föranmälas

Stenhamra Gym och Rehab är kameraövervakat, för er säkerhet

Kortet och medlemskapet är personligt

Kortet och bandet skall bäras synligt

Torka av maskinerna efter användning

Dessa ordningsregler och säkerhetsåtgärder är för dig som medlem. Som medlem förbinder du dig att följa Stenhamra Gym och Rehab AB´s ordningsregler. Följs inte ovan så kan medlem bli omedelbart avstängt utan återbetalning.

TACK FÖR ERT SAMARBETE