Koncept Balans

Koncept Balans 

Balansen kan bli påverkad negativt när du blir äldre och / eller när du får skador av olika slag.  Dock har det varit mycket tidskrävande och dyrt att testa balansen på.

Målet är att kunna erbjuda och genomföra balanstester och träning för att återvinna balans med stöd av digitalutrustning.  Samt att kunna ge specifika råd för personer med ett påverkat balansorgan.

Det digitala balanstestet ger information om personens balans status och ger förslag vilken typ av träning som bör bedrivas.

Tanken är att kunna erbjuda detta balanstest för medlemar på anläggningen med ett väldigt reducerat pris, samt även kunna erbjuda detta till vårdcentraler, idrottsföreningar samt omsorg.

Vi har nu bjudit in företaget som säljer dessa system till
fredagen den 15 februari mellan 11-14

Det jag söker nu är personer som vill prova detta (utan kostnad), testet tar ca 10-15 min och du får då test svar på din balans samt eventuella råd för att förbättra din balans.

Det behövs 8 personer och helst fån olika målgrupper såsom: knä/höftskador, stroke eller annan neurologisk sjukdom, rygg och nackskador samt personer över 65.

Det är först till kvarn som gäller samt antalet av ovan målgrupp.  När ni fått en tid för balanstestet så är det viktigt att du hör av dig senast 4 timmar innan eller tidigare, så jag får en möjlighet att kunna ersätta din plats. Jag har bara denna gång på mig att utvärdera om detta är något som eventuellt skall inköpas till anläggningen.

Ring mig Nettan 0708-962955 eller eposta (så ringer jag upp) anette@stenhamragym.se

 Bästa tränings hälsningar

Stenhamra gym & Rehab AB