Uppdaterad information gällande Covid-19 (20201030 13:30)

Vad har gör vi!

Vi gör allt för att kunna hålla gymmet/gruppträningen öppen och tar stort ansvar men ber om eran hjälp att göra likadant.
-Vi följer folkhälsomyndighetens rekomendationer gällande Covid-19. Detta ställer stora krav på oss och er medlemmar.
-Vi har ständigt kontroll på hur många som vistas i lokalen samtidigt och kan säga att vi aldrig varit i närheten av 50 personer samtidigt. Vi har ökat antalet städtimmar på gymmet
-Vi har minskat antalet deltagare till 10 personer per pass, viktigt att ni som inte kan komma avbokar i god tid
-Vi kommer följa utvecklingen och kommer åta vidare åtgärder om läget förändras

Till dig som styrketränar

-Vi råder dig att du som kan tränar dagtid
-Håll avstånd när du tränar
-Kom inte flera personer samtidigt och träna på gymmet
-Kom inte till gymmet vid minsta symtom
-Sprita av all utrustning både innan och efter

Till dig som går på gruppträning
-Första passets deltagare går direkt in i gruppträningssalen
-Pass 2-3 och väntar utanför i den mån det går och vi instruktörer hämtar er. Här ber vi om eran förståelse att det kan bli lite förseningar
-Frågor till instruktören görs utomhus ej inne i gruppträningssalen
-På måndagar när receptionen är öppen så håll avstånd till Molly, endast nytecknande och

Till alla
-Tvätta händerna innan du börjar tränar
-Använd handsprit
-Torka av maskiner och redskap både innan och efter
-Tag med egen yogamatta
-Var ombytta innan träningen och om möjligt duscha hemma
-Trevligt småprat görs utomhus.

Varma hälsningar

Stenhamragymmet