Uttökad städning på gymmet

Hej träningskamrater!

Pga rådande läge med Covid-19 och med kurvor som går uppåt i vår region, så har vi ökat frekvensen av städning på gymmet.

Vi städar nu dagligen toaletter, omklädningsrum samt andra utrymmen med klorin & ytdesinfektion.

Det är också viktigt att ni torkar av maskiner efter ni använt dem, samt försöker att hålla avstånd till varandra och stannar hemma vid symptom.

Vi fyller kontinuerligt på flaskor med ytdesinfektion samt fyller på papper, Dessa finns utplacerade på flertalet ställen på gymmet.

Träna lungt & må väl // Personalen